Nivelul taxelor percepute de DPCEP Hunedoara în anul 2020, aprobate conform Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr 305/2019

1. Taxă multiplicare document –  1 leu/ pagină;

2. Taxă furnizare date  –  2 lei/ persoană;

3. Taxă executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii)  –  10 lei;

4. Taxă examinare documente în vederea eliberării certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor  de către D.E.P.A.B.D.  – 10 lei;

5. Taxă examinare și formulare propuneri dosar schimbare nume pe cale administrativă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare)  – 210 lei;

6. Taxă examinare şi avizare dosar transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă întocmite de cetăţenii români în străinătate în regim de urgenţă (pănâ la 3 zile lucrătoare)  – 160 lei;

7. Taxă examinare şi avizare dosar rectificare acte de stare civilă la cererea persoanei interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile lucrătoare)  – 160 lei;

8. Taxă examinare şi avizare dosar reconstituire sau întocmire ulterioară a unui act de stare civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare)  – 110 lei;

9. Taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de stare civilă, cu excepţia celor menţionate (până la 10 zile lucrătoare ) – 110 lei;

10. Taxă formular pe linie de stare civilă – 5 lei.

Achitarea taxelor pentru furnizarea de date se poate efectua în  numerar, la sediul instituției sau prin virament în contul de Trezorerie al acesteia:

RO67TREZ36621G345000XXXX

CIF 17442848