INFORMARE – privind prevenirea, distrugerea și combaterea buruienii Ambrosia artemisiifolia conform Legii 62/2018