Anunț expirare termen pentru obținerea documentelor justificative pentru dovedirea comercializării lânii